poniedziałek, 8 lipca 2013

Konkurs!


Chcesz wygrać konika na biegunach dla swojej pociechy? Weź udział w naszej zabawie!
ZASADY:  NAPISZ NOTKĘ NA SWOIM BLOGU!

Wystarczy, że na swoim blogu napiszesz notkę na dowolny temat. Jedyny warunek: notka musi być poradą dla mam, z dowolnej dziedziny (np. kulinarnej: co jeść w ciąży, edukacyjnej: jakie książki czytać dzieciom, inne: jak pakować się z dzieckiem na wakacje itp.) Na koniec notki wstaw adnotację:

Notka napisana do konkursu firmy Beticco,
-link do regulaminu:
http://beticco-baby.blogspot.com/2013/07/konkurs.html
-link do Facebooka:
https://www.facebook.com/BeticcoBaby
Walczę o nagrodę: Konik na biegunach!

SWOJE ZGŁOSZENIE POZOSTAW W KOMENTARZY POD TĄ NOTKĄ + dodaj link do notki konkursowej
oraz wyślij na adres: beticco.baby@gmail.com podpisując się imieniem i nazwiskiem!

NAGRODA:
Organizator przewiduje trzy nagrody!
- Jedna nagroda od jury: Konik na biegunach!
- Dwie nagrody od publiczności: zdradzimy już wkrótce!

Nagroda od jury: zostanie wyróżniony blog, który w rzeczowy i ciekawy sposób opisze problem, z którym borykają się rodzice.
Nagroda publiczności: zostanie przyznana za największą liczbę komentarzy pod konkursową notką.

CZAS TRWANIA KONKURSU:
Początek: 8 lipca
Koniec: 8 sierpnia - przedłużono do 15 sierpnia! 
Wyniki: 10-11 sierpnia - 17-18 sierpnia!

Regulamin:
1. Organizatorem Konkursu jest firma KLEWER na rzecz Beticco Baby z siedzibą firmy przy ul. Handlowej 1, 15-399 Białystok

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Za wszystko odpowiedzialny jest Organizator. Uczestnik konkursu powierza informacje Organizatorowi promocji, a nie serwisowi Facebook.

2. Każda osoba, która bierze udział w konkursie powinna posiadać aktywny profil z prawdziwym imieniem i nazwiskiem oraz spełniać warunki niniejszego regulaminu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora.

4. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.


6. Zasady konkursu:

a) napisz notkę konkursową na swoim blogu o tematyce wskazanej przez organizatora, oraz dodając do niej adnotację

Notka napisana do konkursu firmy Beticco,
-link do regulaminu:  http://beticco-baby.blogspot.com/2013/07/konkurs.html
-link do Facebooka: https://www.facebook.com/BeticcoBaby
Walczę o nagrodę: Konik na biegunach!

b) Nagroda:
Organizator przewiduje trzy nagrody : od jury i od publiczności.

- Jedna nagroda od jury: Konik na biegunach!
- Dwie nagrody od publiczności:  zdradzimy już wkrótce!

Nagroda od jury: zostanie wyróżniony blog, który w rzeczowy i ciekawy sposób opisze problem, z którym borykają się rodzice.
Nagroda publiczności: zostanie przyznana za największą liczbę komentarzy pod konkursową notką.


7. W konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich. Przede wszystkim zabrania się kopiowania zdjęć i wstawiania ich jako swoje.

8. Terminowość:

Start konkursu:  8 lipca 2013
Zakończenie konkursu: 8 sierpnia 2013 -  przedłużono do 15 sierpnia! 
Rozstrzygnięcie konkursu : do 11 sierpnia - 17-18 sierpnia!

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz późniejszego ogłoszenia wyników.

Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania swoich danych na adres mailowy Organizatora w przeciągu 3 dni od ogłoszenia wyników. Nagroda zostanie przekazana pocztą, kurierem lub może zostać odebrana osobiście.

9. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Do odbioru nagrody upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru na osoby trzecie.

10.  Uczestnik konkursu przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883z późn. zmianami).

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

12. Uczestnik konkursu zwalnia Facebooka z odpowiedzialności